DÁN SKIN LAPTOP

 

 1. Dán mặt ngoài (A)   : từ 180k
 2. Dán mặt ngoài + mặt full phím (A+C)   : từ 300k
 3. Dán 3 mặt : từ 350k
 4. Dán 4 mặt : từ 400k

 

DÁN SKIN MÁY ẢNH (BODY)

 

 1. Decal 3M           : 280.000đ
 2. Decal 3M LE    : 400.000đ
 3. Dán Combo 1 body + 1 Lens  : 
 • Decal 3M : từ 380.000đ
 • Decal 3M cao cấp : từ 600.000đ

(* Tùy lens lớn nhỏ hoặc có hood lớn sẽ bù trừ giá hợp lý )

 

DÁN SKIN LENS

 

 1. Decal 3M           : Từ 150.000đ 
 2. Decal 3M LE    : Từ 250.000đ
 3. Lens có tiêu cự : 
 • Lớn hơn 85mm    : + 50.000đ
 • Lớn hơn 200mm : + 150.000đ

(*Áp dụng cho cả khi dùng Combo)

 

DÁN SKIN ĐIỆN THOẠI

 

 1. Decal decal thường : 70.000đ
 2. Dán cả mặt trước     : 100.000đ
 3. Decal 3m                        : +50.000đ
 4. Decal 3M LE                 : +150.000đ

 

DÁN VẢI LAPTOP
 • 7″ – 13″ :
  • Mặt ngoài : 250.000đ
  • Lót tay : 150.000đ
 • 13.3″ – 15.4″ :
  • Mặt ngoài : 300.000đ
  • Lót tay : 200.000đ
 • 15.6″ – 18.4″ :
  • Mặt ngoài : 400.000đ
  • Lót tay : 300.000đ

 

DÁN DA LAPTOP
 • 7″ – 13″ :
  • Mặt ngoài : 350.000đ
  • Lót tay : 250.000đ
 • 13.3″ – 15.4″ :
  • Mặt ngoài : 400.000đ
  • Lót tay : 300.000đ
 • 15.6″ – 18.4″ :
  • Mặt ngoài : 450.000đ
  • Lót tay : 350.000đ
 • Ghép da : +100.000đ
 • Lót tay vòng : +50.000đ

 

dÁN DECAL LAPTOP 3M LE
 • 7″ – 13″ :
  • Mặt ngoài : 300.000đ
  • Lót tay : 200.000đ
 • 13.3″ – 15.4″ :
  • Mặt ngoài : 400.000đ
  • Lót tay : 300.000đ
 • 15.6″ – 18.4″ :
  • Mặt ngoài : 500.000đ
  • Lót tay : 300.000đ

 

 

 

 

DÁN GỖ LAPTOP
 • 7″ – 13″ :
  • Mặt ngoài : 350.000đ
  • Lót tay : 250.000đ
 • 13.3″ – 15.4″ :
  • Mặt ngoài : 400.000đ
  • Lót tay : 300.000đ
 • 15.6″ – 18.4″ :
  • Mặt ngoài : 500.000đ
  • Lót tay : 350.000đ

 

SKIN TABLET

 1. Decal thường : Từ 150.000đ
 2. Decal 3M : Từ 200.000đ
 3. Decal 3M LE : Từ 300.000đ
 4. Dán da/gỗ/vải : Từ 300.000đ

 

SKIN GEAR

 1. Tai nghe : Từ 200.000đ
 2. Xbox : Từ 200.000đ
 3. Smart watch : Từ 100.000đ
 4. Gimbal : Từ 200.000

(*Sử dụng decal 3M)