DÁN SKIN LAPTOP

 

 1. Decal thường   : 100k/mặt
 2. Decal 3M            : 150k/mặt
 3. Dán Full phím    : + 50.000đ 
 4. Dán 1 mặt            : +50.000đ

 

DÁN SKIN MÁY ẢNH (BODY)

 

 1. Decal 3M           : 250.000đ
 2. Decal 3M LE    : 400.000đ
 3. Dán Combo 1 body + 1 Lens  : 
 • Decal 3M : 350.000đ
 • Decal 3M cao cấp : 500.000đ

 

DÁN SKIN LENS

 

 1. Decal 3M           : 150.000đ 
 2. Decal 3M LE    : 200.000đ
 3. Lens có tiêu cự : 
 • Lớn hơn 85mm    : + 50.000đ
 • Lớn hơn 200mm : + 150.000đ

(*Áp dụng cho cả khi dùng Combo)

 

DÁN SKIN ĐIỆN THOẠI

 

 1. Decal decal thường : 70.000đ
 2. Dán cả mặt trước     : 100.000đ
 3. Decal 3m                        : +50.000đ
 4. Decal 3M LE                 : +150.000đ

 

DÁN VẢI LAPTOP
 • 7″ – 13″ :
  • Mặt ngoài : 250.000đ
  • Lót tay : 150.000đ
 • 13.3″ – 15.4″ :
  • Mặt ngoài : 300.000đ
  • Lót tay : 200.000đ
 • 15.6″ – 18.4″ :
  • Mặt ngoài : 400.000đ
  • Lót tay : 300.000đ

 

DÁN DA LAPTOP
 • 7″ – 13″ :
  • Mặt ngoài : 350.000đ
  • Lót tay : 250.000đ
 • 13.3″ – 15.4″ :
  • Mặt ngoài : 400.000đ
  • Lót tay : 300.000đ
 • 15.6″ – 18.4″ :
  • Mặt ngoài : 500.000đ
  • Lót tay : 350.000đ
 • Ghép da : +100.000đ
 • Lót tay vòng : +50.000đ

 

dÁN DECAL LAPTOP 3M LE
 • 7″ – 13″ :
  • Mặt ngoài : 250.000đ
  • Lót tay : 150.000đ
 • 13.3″ – 15.4″ :
  • Mặt ngoài : 400.000đ
  • Lót tay : 200.000đ
 • 15.6″ – 18.4″ :
  • Mặt ngoài : 500.000đ
  • Lót tay : 300.000đ

 

 

 

 

DÁN GỖ LAPTOP
 • 7″ – 13″ :
  • Mặt ngoài : 350.000đ
  • Lót tay : 250.000đ
 • 13.3″ – 15.4″ :
  • Mặt ngoài : 400.000đ
  • Lót tay : 300.000đ
 • 15.6″ – 18.4″ :
  • Mặt ngoài : 500.000đ
  • Lót tay : 350.000đ

 

SKIN TABLET

 1. Decal thường : 150.000đ
 2. Decal 3M : 200.000đ
 3. Decal 3M LE : 300.000đ
 4. Dán da/gỗ/vải : 300.000đ

 

SKIN GEAR

 1. Tai nghe : 200.000đ
 2. Xbox : 200.000đ
 3. Smart watch : 100.000đ
 4. Gimbal : 200.000

(*Sử dụng decal 3M)